Årsmeldingen for 2018 finner du her


Årsmelding 2018 .docx


Kurs for stasjonær vakt


MELD DEG PÅ!


Klubben trenger syv personer som melder seg på kurs for å bli stasjonær vakt. Kurset er to-delt. Første del er nettbasert. Du gjennomfør det hjemme, og det tar ikke mer enn 4 – 5 timer. Andre del gjennomføres en kveld på ca. 4 timer med eksamen.

 

Klubben dekker selvfølgelig kurskostnad.

 

Dette er helt essensielt for å kunne arrangere våre temporitt.


Lenke til kurest finner du HER


Bestilling av klubbtøy!

Bestilling av tøy er nå mulig, TeamShoppen er åpen frem til 4. februar kl 23:59. Bestiller du fra vanlig shop og rosa shop så tar du en tlf til Kalas i etterkant av bestillingen og sier det, da vil de redusere fraktkostnaden ned til en frakt. Tøyet vil bli levert rundt påsketider.
(neste gang shoppen er åpen er 25/3 til 8/4)

 Referat fra styremøte

Referatet fra styremøtet (10.1.19) ligger på linken under. 


web-referat styremøte 1.19.pdf


Innkalling til årsmøte i CK Nittedal


Styret innkaller herved til årsmøte i CK Nittedal.

Årsmøtet avholdes den 26. februar kl. 18.00 på Lillesalen på Kulturhuset Flammen.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12. februar tilcknittedal@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på nettsidene og Facebooksidene til CK Nittedal.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten for 2018. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!


CK Nittedals hovedsponsor fortsetter!

CK Nittedal får med seg de sin hovedsponsor SpareBank 1 for tre nye år. Avtal ble signert i forkant

av klubbkvelden den 30. oktober. Dette betyr at klubben får nye friske midler, men det gir også

fordeler for klubbens medlemmer.
I forkant av klubbkvelden ble et nytt avtale med klubbens hovedsponsor SpareBank1 signert.

SpareBank1 er dermed med klubben i tre nye år.

Robert Eriksen, banksjef for SpareBank1 i Nittedal gleder seg til tre nye år som CK Nittedals

hovedsponsor:

- Vi er en lokal bank, og er derfor opptatt av at lokalsamfunnet vokser og utvikles sammen med

banken. Idrettslag er viktige for lokalsamfunnet, og derfor er de også viktige

samarbeidspartnere til oss. Vi ønsker naturligvis også å gi CK Nittedals medlemmer et godt

tilbud på boliglån. Kom gjerne inn til oss på våre lokaler på Mo, eller benytte lenke på klubbens

sider.

SpareBank 1 gjør mye godt for bygdens barn og unge gjennom støtten de gir de lokale

idrettslagene. Sjekk ut tilbudet banken kan gi deg og din familie. Kanskje du finner deg en ny

bank?
Også Sport1 fortsetter som sponsor. Butikksjef Rune Rikoll kan fortelle at det fortsatt vil være

gode tilbud for CK Nittedals medlemmer i butikken på Mo.

- Jag er jo medlem i klubben selv, så dette gleder meg. Ikke glem å fortelle at du er medlem i

klubben når du handler i butikken på Mo-senter. Du har 20% på alt, og litt ekstra rabatt på sykler.

Og kom gjerne innom på en handlekveld!
Johan Conradson, leder CK Nittedal uttaler:

- Nittedal CK er kjempeglade for at sponsoravtalene med SpareBank 1 Nittedal og Sport1 er

fornyet. Avtalene hjelper oss til å holde et godt aktivitetstilbud i klubben. Når vi i tillegg har

avtalen med Kalas og bingoen i boks betyr det at mye av jobben sponsorjobben for 2019 er

gjort.CK Nittedal søker etter en engasjert og motivert trener til Enduro-gruppa for sesongen 2019.

Enduro-gruppa ble startet opp i 2016 og består i dag av ca. 40 medlemmer i alderen 14 – 55 år. 

Vi ønsker en trener som kan påta seg 1-2 treninger i uken og delta på planlagte samlinger. Enduro-gruppa setter det sosiale i fokus og trener mye på teknikk.

 Treningene vil foregå i all hovedsak på Gjelleråsen. 

Det er ikke påkrevd at treneren må være medlem i klubben, men selvfølgelig ønskelig. 


Søkeren må: 

- Være fleksibel 

- Ha god formidlingsevne 

- Gjerne ha erfaring fra sti/Enduro - Gjerne ha trenerkurs. Dette er ikke påkrevd, men ønskelig. 

- Vise Politiattest.   


CK Nittedal tilbyr: 

- Lønn etter avtale 

- Kjøregodtgjørelse Søknad med CV sendes til Sportslig leder eilifsenstian@gmail.com 

For spørsmål, ring Stian Eilifsen 41359070 Søknadsfrist: 25. november

Startliste!!

På innlegget under finner du start listen for Kalas Rekord Mila 2018.

NB! Scroll nedover på arket for å se alle!


Kalas rekord mila 2018

Foreldremøte/informasjonmøte


-VIKTIG-


Foreldremøte/informasjonmøte 30.august klokken 19 på NIL huset Vi ønsker å invitere til informasjonsmøte for alle grupper. Vi forteller om klubben og presenterer hver enkelt gruppe. Vi tar i mot spørsmål og går igjennom terminlista for høst-sesongen. Enkel servering av brus og kaker. Vel møtt!

Sparebankstiftelsen

CKN mottok en gave på 75.000 kroner til utbedring av sti og trassere ved Varingskollen. Det betyr at fler barn, ungdom og voksne vil få en enda bedre opplevelse av sykling. Vi takker Sparebankstiftelsen for midlene!

ENDELIGE RESULTATER FRA SPORT 1 MILA FINNER DU I LINKEN UNDER:

https://www.dropbox.com/s/862m...

 

TOUR DE HIMMELFART

 

Etter å ha kjørt tempo på Harestua 8. mai dro tre ryttere fra CK Nittedals landeveisgruppe til Danmark, nærmere bestemt Odder, for å delta på etapperittet Tour de Himmelfart 10.-12. mai.

 

Line Kristiansen, Emilie Taug og Ståle Nilsen med støtteapparat hadde fem etapper foran seg, fordelt på tempo, gateritt og fellesstarter. Alt i løpet av tre dager. I klassen U17piker var det påmeldt 72 jenter, og Ståle kjempet mot 135 gutter i sin klasse, U17. Totalt var ni land representert med 735 ryttere.

 

Første rittdag var torsdag, og 1. og 2. etappe ble gjennomført. Først ut en fellesstart, 33 km for jentene og 49 km for gutta. Det var tøffe tak å møte utenlandske ryttere, spesielt belgierne og nederlenderne var gode. Om ettermiddagen var det gateritt på programmet. Runden var 1,6 km lang. Jentene kjørte åtte runder. Like før jentene startet kom et ordentlig regnskyll. Heldigvis hadde det meste tørket opp igjen da starten gikk. Jentene kjørte bra. Da Ståle skulle starte kom det jammen en haglskur, men den den var også over et par minutter før startskuddet gikk. For Ståle sin del var det 14 runder som var planen, men etappen hans var over etter fem runder da et par små flint sørget for punktering.

 

Fredag opprant med sol og det lovet bra for dagens to etapper. Først en tempo, før en fellesstart senere på dagen. Tempoløypa var nesten 13 km for begge klassene, og var ganske kupert. Rytterne rapporterte også om noe vind. Dessuten var det litt trafikk som hindret enkelte av rytterne. Under fellesstarten gikk det unna i jenteklassen U17p, som syklet 31 km. Det var bare å henge med i bakkene og svingene. I klassen til gutta i U17, skulle man ikke tro at rytterne hadde syklet tre etapper allerede. Første runde hadde en gjennomsnittsfart på 42 km/t og den økte de neste fem rundene før målgang, etter 37 km. Med to etapper om dagen blir distansene korte, men farten desto høyere. Belgierne og nederlenderne er mer vant til å kjøre som lag, noe som øker farten ytterligere.  

 

Den siste og lengste etappen var lørdag. For jentene sin del var etappen nesten 60 km, og for Ståle var den 102 km. Det var tungt å stille til start. Beina hadde begynt å merke hardkjøret. Men da de først var i gang gikk det unna likevel. Også denne løypa var kupert. Danmark er ikke så flat som man skulle tro, i hvert fall ikke på sykkel.

 

Tour de Himmelfart med Odder Cykleklubb som arrangør kan klappe seg selv på skulderen for et flott arrangement. Dette rittet favner alle ryttere fra nybegynner til «proff» uavhengig av klasse, og har gitt oss noen gode sykkelminner. Det var få uhell, trafikken ble avviklet på en grei måte og informasjonen til ryttere og støtteapparat fungerte bra. CK Nittedals ryttere hadde en strålende innsats i alle etapper selv om det resultatmessig ikke var mulig å hevde seg blant de beste denne gangen.


Se bilder under!

 

 


LOVER FOR CYKLEKLUBBEN NITTEDAL

Lover for Cykleklubben Nittedal 

Cykleklubben Nittedal ble stiftet 01.08.1994 under navnet Nittedal Mountain Bike (NMB), godkjent av Norges Cykleforbund 15.05.1995. Navneendring til CK Nittedal ble godkjent av Akershus Idrettskrets 27.01.96. Nødvendige lovendringer ble vedtatt av årsmøtet 24.10.95, samt i 19.11.2002. De foreliggende lovene for Cykleklubben Nittedal er vedtatt av årsmøtet 27.02.2018 i forbindelse med ny lovnorm fra NIF. Endret etter anmodning fra, og godkjent av Akershus idrettskrets 11.04.2018 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 

§ 1 Formål 

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet, herunder å fremme og ivareta sykkelsporten på alle plan. 

§ 2 Organisasjon 

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. (2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. (3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Akershus Idrettskrets, Norges Cykleforbund gjennom NCF Region Øst og hører hjemme i Nittedal kommune, og er medlem av kommunens idrettsråd. (4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for Idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i Idrettslaget egen lov. 

§ 3 Medlemmer 

(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende: 

a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds 

regelverk og vedtak. 

b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF. 

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. 

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. (4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak. (5) Utmelding skal skje skriftlig til styret og får virkning når den er mottatt. (6) Idrettslagert kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. 

(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. 

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned. 

c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort. 

(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

(9) Æresmedlem utnevnes av et enstemmig styre. 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet1 og betalingen skal skje innen 15. mars. Medlemmer som er 18 år eller yngre betaler en lavere kontingent. Styret har anledning til å sette ned kontingenten til medlemmer under sykdom, arbeidsledighet, militærtjeneste eller av andre grunner. Ved for sein innbetaling av kontingent og andre forpliktelser kan styret innkreve morarenter og purregebyr etter gjeldende regler. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. 

1 Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent. 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 

§ 5 Kjønnsfordeling 

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

(3) Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning. 

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen. 

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16. 

(2) Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget. 

(3) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. (4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

(5) Forslagsrett: 

a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget. 

b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget. 

c) Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget. 

d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde. 

e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet. 

(6) Talerett:2 

2 Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.» 

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget. 

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 

(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntrer før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(2) En arbeidstaker i idrettslaget ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold. 

(4) Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt. 

(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen. 

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til klubben 

(1) Et medlem som har en avtale med klubben som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. (2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt. 

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen. 

§ 9 Inhabilitet 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 

a) når vedkommende selv er part i saken, b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken, c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part, d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. 

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet 

til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. (3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget. (4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. (5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. (6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. (7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. (8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget. 

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. (2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. (3) Det skal føres protokoll fra styremøter. 

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. 

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 

III. ØKONOMI 

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv. 

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.3 

3 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår. 

(2) Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. 

(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i 

fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

(5) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere. 

(6) Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. (7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse og virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. 

§ 13 Årsmøtet 

(1) Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. (2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. (3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. (4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. (5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. denne lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. (6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 

§ 14 Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter. 

§ 15 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal4: 

4 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 

6. Behandle forslag og saker.5 

5 Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for idrettslag. 

6 Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse. 

7 Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. 

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.6 

8. Vedta idrettslagets budsjett. 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.7 

10. Foreta følgende valg: 

 1. a) Leder og nestleder 
 2. b) 6 styremedlemmer og 1 varamedlem, jf. pkt. 9. Én plass i styret skal være forbeholdt en ungdomsrepresentant. 
 3. c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9 
 4. d) 2 revisorer 
 5. e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
 6. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet 

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

§ 17 Ekstraordinært årsmøte 

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter: 

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget. 

b) Vedtak av styret i idrettslaget. 

c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. 

d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer. 

(2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet. 

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet. 

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

§ 18 Idrettslagets styre 

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet8 mellom årsmøtene. 

8 Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens/vedtakets rammer. 

(2) Styret skal bl.a.: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. 

d) Representere idrettslaget utad. 

e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.9 

9 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming. 

10 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år. 

11 Dette er minimumsoppgaver for det årlige møtet, som også kan behandle andre saker, f.eks. å foreslå kandidater til gruppestyret til valgkomiteen, jf. (3) bokstav a). 

f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.10 

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det. 

§ 19 Grupper og komiteer 

(1) Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 

(2) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9. 

(3) Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende: 

 1. a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen. 
 2. b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. 
 3. c) Det årlige møtet skal:11 i. Behandle regnskap. 
 4. ii. Behandle gruppens årsberetning. 
 5. iii. Fastsette budsjett. 
 6. iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7. 
 7. v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret. 
 8. d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
 9. e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjenning, jf. § 18. 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 

§ 21 Lovendring 

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter. 

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. 

(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 

§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør 

(1) Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21. 

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken. 

§ 23 Drakter 

Under alle ritt skal deltakerne fra Cykleklubben Nittedal benytte de bestemte konkurransedrakter med dertil tilhørende hjelm. Under ritt og under trening med sykkel på veien er det påbudt å bruke heldekkende hjelm. Utenom konkurransedraktene kan bare nøytrale drakter uten reklame benyttes. Medlemmer som i forbindelse med CK Nittedal blir avbildet i presse og lignende, er pålagt og selv ansvarlig for at kun drakter med CK Nittedals godkjente reklame blir benyttet. 

Sport 1-MILA     Startliste


Her er linken til start lista:


StartListe.pdf

SPORT 1 MILA

Siden både Masters NM og Master Nordisk er lokalt i år, så vil NCF måle sykler med UCI-riggen på dette rittet. Husk dette med 1:3 målene på styret og setepinnen også. Herved er dere informert om dette og oppfordrer alle til å ha målt syklene sine grundig i forkant. 

Mvh rittleder

 

Sport 1-Mila og Master Cup 2018

Sport 1- Mila er vårens vakreste temporitt, her møtes unge og gamle for å måle krefter og sette rekorder! Dette går langs idylliske Harestuvannet. Start og mål er ved Harestua skole. Traseen følger gamle riksvei 4 mot Stryken.

Vending på 2,5 og 5 km.

Startnummer deles ut i start/mål område fra kl. 17.00 mot visning av lisens.

Det benyttes Emit tidtagerbrikker for tidtaking. De som har personlige brikker må legge inn Emit nr. under påmelding. For de som ikke har personlige brikker kan dette leies i sekretariatet før start. Leie av brikke koster kr. 100,- Husk å ta med kontanter, vi har ingen betalingsautomat, men VIPPS kan benyttes.

Det er gratis brikkeleie for de under 13 år.

Lisens. For å kjøre et aktivt ritt som Sport 1 - Mila må man ha aktiv lisens. Det er ikke mulig å kjøpe engangslisens iht. NCF sitt regelverk. For ryttere i ungdomsklassen 13 – 16 år kan man løse engangslisens på kr. 50 ved påmelding eller henting av startnummer. Husk å ha med kontanter for betaling av engangslisens.

Påmelding:

Link til påmelding: http://www.eqtiming.no/quick/i...

Senest fredag 4 mai kl 23.59

For etteranmelding økes prisen til det dobbelte. Dette skjer automatisk i betalings systemet.

Siste etteranmelding er mandag 7 mai kl 17.00

NB! INGEN ETTERANMELDING RITTDAGEN.

Første start er kl 18.30

Premieutdeling skjer umiddelbart etter at hver klasse er ferdig og resultatliste foreligger.

Resultatservice: Resultater legges ut fortløpende på vår hjemmeside www.cknittedal.no

Kontaktperson: Rittleder Tore Øygard, 48998993 eller to-oeyga@online.no

 


CK Nittedal har fått en avtale med Flügger Farve på Hagan, som gir medlemmer 20 % rabatt på hyllepris på alle produkter, og en klubbstøtte på 5% i året på alt som blir handlet på avtalen. Mer info her

SPONSORER:


Spinninglokalet på Hauger:

Generelle henvendelser – kontakt CK Nittedal. -------- Henvendelser ang. nettsiden – kontakt webansvarlig Tobias Bjerknes.
Levert av IdrettenOnline