top of page

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold til mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, skal vise politiattest.

For CK Nittedal gjelder det alle trenere og andre med direkte kontakt med barn og ungdom under 18 år, uansett om personen får lønn eller er på dugnad. For ungdomstrenere gjelder kravet fra personen fyller 15 år (over den kriminelle lavalder). 

Aktuelle personer i klubben vil bli kontaktet med beskjed om å innhente slik attest og fremlegge denne for idrettslaget.

Politiattesten er for formålet "Barn og ungdom - Trener for idrettslag" og attesten som utstedes er derfor en "Barneomsorgsattest". Dette er en begrenset attest og forenklet omtaler den kun lovbrudd som er relevante for og kan gi konsekvenser ved ansvar for barn. 

Les mer 

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/

https://www.idrettsforbundet.no/tema/politiattest/

Om politiattestordningen

Alle trenere og de personene som får direkte beskjed skal søke. Søknaden kan gjøres digitalt eller per post. Behandlingstiden er 2-3 uker og attesten skal kun fremvises politiattestansvarlig (du beholder den selv).

 

Vedlegg til søknaden (pdf):

Bekreftelse på formål (ferdigutfylt av CK)

Underskriftsskjema foresatte (for trenere under 18 år)

Per post (pdf):

Søknad per post

Praktisk gjennomføring

Digital søknad

  • Last ned bekreftelse, fyll inn navn og fødselsnummer, og lagre

  • Logg inn med BankID / elektronisk ID her: http://attest.politiet.no/

  • Søk ved å fylle inn kategori "Barn og ungdom" og formål "Trener for idrettslag". Last opp og legg ved vedlegget (pdf).

  • Hvis du er under 18 år så skal det komme valg om å legge til underskrift fra foresatt. Last ned, fyll inn, print, signer, scan/ta bilde og lagre. 

  • Ferdig :)

Papirsøknad

KUN for ungdom som ikke har BankID.

  • Last ned og fyll ut søknad per post. Bruk samme formål som i bekreftelse.

  • Last ned og fyll ut bekreftelse og underskriftsskjema.

  • Print, signer og postlegg sammen med legitimasjon. (se veiledning i søknad)

  • Ferdig :)

 

Svar på søknad

Svaret kommer i digital postboks eller i postkassen.

Vis frem attest til politiattestansvarlig.

 

Politiattestansvarlig i CK 2024 er:

Arne Johan Valen-Sendstad

bottom of page