top of page

I innmeldingsskjemaet oppretter du en brukerprofil i MinIdrett som er vårt medlemssystem. Denne profilen kan du senere redigere fra minidrett.no. Dersom du allerede har en profil i minidrett bruker du denne i innmeldingsskjemaet. 

Fra skjemaet velger du hvilke(n) av CK nittedals grener og aktiviteter du ønsker. Når skjemaet er utfylt blir det sendt innmeldingssøknad som må godkjennes av vår medlemsansvarlig. Dette blir normalt gjort i løpet av noen dager. 

 

Søknadsskjemaet har foreløpig ikke støtte for å registrere familiemedlemsskap. Dersom du ønsker familiemedlemsskap må du i tillegg til å fylle ut skjemaet også sende mail med info om hvem som skal kobles sammen til familie til knuthsolberg@gmail.com

 

Medlemskontingent

Medlemskontingenten i CKN er som følger

Priser:

Aldersbestemt : 350,-

 

Juniorer/Seniorer: 450,-

Familie: 850,-

støttemedlem: 100,-

Æresmedlem: 0,-

Kontingent kan betales med Vipps direkte og gjelder for kalenderåret. 

Aktivitetsavgift

Satsene for aktivitetsavgift er: 

Felles aktivitetsavgift

0-9 år: 400,-

10-12 år: 600,-

13 år+, Junior, Senior: 1.200,-

Masters: 1000,-

Lisensgodkjenning for helårslisens: inkl. i aktivitetsavgift ev. 250,- i administrasjonsgebyr

 

bottom of page