CKN enduro.png

Enduro 

Endurogruppa er et tilbud til ungdom fra 14 år og voksne som sykler på sti og har et ekstra fokus på fart i nedoverbakkene. På trening deles deltakerne i to grupper; aldersbestemt/junior og senior/master.

 

Aldersbestemt/ungdom: Mandagstreningene har hovedfokus på teknikk og på torsdagstreningene sykles det intervaller på sti. Trenere hentes fra utfor- og enduromiljøet.

 

Senior/master: Treningene bærer mer preg av tur og har like mye fokus på flyt i mindre krevende terreng som teknikk i litt mer krevende områder. Stivalg og vanskelighetsnivå på turene tilpasses deltakerne.

Trening

Tid: Mandager kl. 18.00 – 20.00 og torsdager kl. 19.30 – 21.00

 

Sted: Lahaugmoen/Skytta/skistua ved Sørli

 

Kontaktperson: Remi Bjerknes; remiberknes@mac.com

NB! All informasjon om tid og sted for treninger, andre aktiviteter som samlinger og ritt samt annen relevant informasjon sendes ut via Spond for sykkellek, MTB/terrengssykkel og enduro.