top of page

CK Nittedals innspill til kommunen om hverdagssykling

CK Nittedal ble oppringt av Halogen, som er en byrå som hjelper Nittedal kommune med innovative løsninger for fremtiden. Denne gangen handlet det om hvordan en kan øke andelen «aktiv forflytning» (eller hverdagssykling som vi kaller det).


I forkant samlet vi inn gode forslag på hva kommunen kan gjøre for å bidra til å bedre forholdene for syklister i Nittedal.


Det mest åpenbare er naturlig nok å vedlikeholde de sykkelstier vi har i kommunen. Mange er i dårlig forfatning, og de er punkteringsfeller for oss syklister. Å fjerne kantstein når en krysser veien er også et slikt problem. 


Så trenger kommunen flere trygge gang- og sykkelstier slik at barn kan sykle trygt til skolen. Og på skolene bør det finnes sykkelstativer/garasjer. Skolene bør også legge tilrette for trafikkopplæring. Det finnes gode eksempler å se til i Ski kommune. 


For de litt mer voksne syklistene kan det å flytte busskurene slik at en kan anlegge en sykkelsti bak disse bidra til å forenkle sykkelturen, og vise at kommunen aktivt tilrettelegger for syklister. 


Blir det sykkeltur med politikerne i August? Halogen ønsket seg en befaring sammen med CK Nittedal og kommunens politikere i slutten av august. Det stiller vi naturlig nok opp på. Da kan vi synliggjøre hva vi driver med og vise frem vårt idrettsanlegg. For veien og stien er vårt eneste idrettsanlegg.


En slik tur må gå forbi Varingskollen og fortelle om hvilke muligheter som finnes å utvikle det idrettsanlegget til et helsårsanlegg med mye stisykling. Kommunen kan bidra i markedsføring, og tilrettelegging. Akkurat slik som den muligheten vi fått med stibyggerkurset. 


Blir det sykkelsti langs Nitelva?

Å komme seg ut i naturen i Nittedal kan bety at en må forsere mange oppoverbakker. Det blir kanskje en terskel som gjør det litt vanskeligere å komme seg ut?! En sti tilrettelagt for sykling langs Nitelva var en ide som Halogen likte. Vil de videreformidle den til kommunen, og vil vi få en slik sti i fremtiden? Det vil nettopp fremtiden utvise.


Ytterligere et forslag som Halogen syntes var spesielt bra var å etablere sykkelparkering/hotel ved innfartsparkeringer. Der er det kun plass til biler, og de tar stor plass. Med mulighet til å sykle til togstasjon og innfartsparkeringene vil det bli enklere å ta sykkelen fatt.


Pumptrack i hver grend?

Asker kommune har en av de finere pumptrack-anleggene i Norge. Skolen benytter den til trafikkopplæring, og barn og ungdom utfolder seg med sykkelen sin der. Slike nærmiljøanlegg ønsker vi at det blir flere av i Nittedal. Dels så kan vi i CK Nittedal på sikt etablere sykkelskolen i nærmiljøet til barnene (til da må vi finne flere trenere), og dels blir sykling en naturlig del av leken for barn. Det er bra for en sykkelklubb!


Flere hverdagssyklister, og flere barn som vokser opp med sykkelmuligheter tett på eget hjem vil skape rekruttering til CK Nittedal. Og kommunen tar ytterligere et steg mot å bli «Sykkelbygda Nittedal».


Vi kan håpe på at vi får et «Del veien i Sykkelbygda Nittedal»-skilt, og at vi har nok frivillige som tar imot alle disse nye syklistene! 

164 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page