top of page

CK Nittedals innspill til kommunen om hverdagssykling

CK Nittedal ble oppringt av Halogen, som er en byrå som hjelper Nittedal kommune med innovative løsninger for fremtiden. Denne gangen handlet det om hvordan en kan øke andelen «aktiv forflytning» (eller hverdagssykling som vi kaller det).


I forkant samlet vi inn gode forslag på hva kommunen kan gjøre for å bidra til å bedre forholdene for syklister i Nittedal.


Det mest åpenbare er naturlig nok å vedlikeholde de sykkelstier vi har i kommunen. Mange er i dårlig forfatning, og de er punkteringsfeller for oss syklister. Å fjerne kantstein når en krysser veien er også et slikt problem.