top of page

Sport1 Mila

I anledning av at CK Nittedal var nødt til å avlyse Sport1 mila, blosset det opp en diskusjon på Facebook-gruppen "Oppslagstavla Harestua". Det var åpenbart at ikke alle var fornøyde med tidligere års gjennomføring av våre ritt på Harestua. Her kommer en uttalelse fra klubben.


 

Det å bo i en bygd har sine klare fordeler. Det er aldri langt mellom mennesker, og å ta kontakt er ikke vanskelig. Vi i Nittedal mener vi bor i en bygd, og jeg regner med at dere på Harestua føler det samme.


CK Nittedal har også «Sykkelbygda Nittedal» som sin visjon. Vi skal bli kjent som bygda der «alle» sykler. Enten som hverdagssyklist, sykle til jobben-syklist eller syklist i CK Nittedal. Dette skal vi blant annet oppnå gjennom å være særdeles god på arrangementer. Vi gjennomfører flere ritt i løpet av et år. To av de vi er spesielt stolte av er de vi gjennomfører hjemme hos dere på Harestua. I sykkelmiljøet har de også godt renommé, blant annet var flere ryttere fra Norges beste profflag meldt på til sist ritt. Sykkelforbundets kommisjonærer er også alltid svært fornøyde med gjennomføringen.


Det er viktig for oss at disse to rittene blir akseptert som noe positivt. Både for rytterne, men naturligvis også for dere som bor der.


Vi synes derfor det var særdeles bra at Morten Laupstad tok kontakt med oss for å fortelle om de opplevelser folk på Harestua satt igjen med etter noen av våre ritt. Vi har hatt en god dialog med ham, og vi har tatt noen grep. Disse skal jeg fortelle om, men først skal jeg bare si litt om hva som må til for at en skal få lov til å gjennomføre et sykkelritt.


1. Vi må søke Statens Vegvesen for å kunne arrangere ritt. Søknadsfristen er fire måneder i forkant. Vi må også ha godkjennelse fra politi. Hvis vi ikke har det blir det ikke ritt. 2. Alle stasjonære vakter har gjennomgått et ca 10 timers kurs, som gir dem myndighet til å dirigere trafikken. Plassen de skal stå er det politiet som har godkjent.

3. Alle skilter og avgrensinger/gjerder er også blitt godkjent av politi. Alle elementene er nøye plassert til minste detalj på kart som ligger vedlagt søknaden. 4. De rittene vi har på Harestua er TT-ritt. Rytterne starter med 30 sekunders intervall. Det er viktig for oss at vi klarer å ha så kompakt område som mulig for at rytterne skal kunne ha oversikt.

5. Vi støtter Green Cyklist – det er et initiativ som minner oss syklister på at vi ikke skal forsøple, og som arrangør går vi manngard etter rittene for å plukke opp eventuelt søppel.

6. Vi har nulltoleranse for offentlig urinering. Dette er også noe vi opplyser om på høyttaler. Vi har også alltid leid gamleskolen for at rytterne skal benytte toaletter der.Så til de grep vi har tatt etter dialogen med Morten. 1. Vi har invitert Harestua IL til å få ekstra dugnad. De kan sette opp en kiosk. Rittene samler omtrent 200 - 300 personer. De er relativt lenge på samme plass, og mange blir sultne. Vi håper at Harestua IL kan få et lite bidrag til klubbkassen gjennom de to ekstra tilfellene med kiosksalg. 2. Vi skal i tillegg til skolen også leie samfunnshuset sine toaletter, slik at det finnes enda flere toaletter tilgjengelig for rytterne. 3. Vi har bestilt et stort skilt som skal stå ved innkjøring syd om å velge innkjøring nord. Da håper vi at det blir bedre trafikkflyt gjennom Harestua. 4. Vi har spurt og fått lov til å benytte parkeringsplassene på industriområdet ved Mail4You. Dette vil også minske trøkket på biler sentralt på Harestua. Det betyr også at vi skaffer to ekstra parkeringsvakter. 5. Vi skal sette opp mange skilt så det blir enkelt å finne toalett. 6. Det vil bli satt opp gjerder og bånd for å avgrense parkeringen innenfor sekretariatet og mot samfunnshuset, slik at beboere kommer til sine eiendommer. 7. Vi kommer til å parkere våre egne biler ved gamleskolen.

Vi håper på at dette vil bidra til å skape en positiv opplevelse både for dere og alle våre deltakere.


Til slutt ønsker jeg dere velkomne som publikummere. Noen av rytterne er som sagt i Norgeseliten. Det er stor idrett når rytterne suser forbi i hastigheter opptil 60 km/t.


Med vennlig hilsen,

Johan Conradson Leder CK Nittedal

361 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page