top of page

Kalas Rekord Mila og Master Cup 2019

OBS  OBS  OBS  OBS

Rittet blir flyttet ca. 2,5km sørover. Sekretariat, parkering, wc, kiosk, oppvarmingstelt blir ved Harestua Kro.

Ny trase har start og mål 750m sør for Harestua Kro, løypa går i flat terreng sydover på fv 16 mot pukkverket, vending i rundkjøringen ved 5 km.

Startnummer deles ut i sekretariatet ved Harestua Kro fra kl. 17.00 mot visning av lisens. Første start er kl. 18.30 og vi starter med de yngste.

HUSK 750M TIL START

Løypa går i flat terreng sydover på gamle rv 4 mot Stryken, vending ved hhv. 2,5 og 5 km. 

Startnummer deles ut i start/mål område fra kl. 17.00 mot visning av lisens.

Første start er kl. 18.30 og vi starter med de yngste.

Det benyttes Emit tidtagerbrikker for tidtaking. De som har personlige brikker må legge inn Emit nr. under påmelding. For de som ikke har personlige brikker kan dette leies i sekretariatet før start. Leie av brikke koster kr. 100,- Husk å ta med kontanter, vi har ingen betalingsautomat men Vipps mobilbetaling kan benyttes.

Det er gratis brikkeleie for de under 16 år.

Lisens:

For å kjøre et aktivt ritt som Kalas Rekord Mila må man ha aktiv lisens. Det er ikke mulig å kjøpe engangslisens iht. NCF sitt regelverk. For ryttere i ungdomsklassen 13 – 16 år kan man løse engangslisens på kr. 50 ved påmelding eller henting av startnummer. Husk å ha med kontanter for betaling av engangslisens.

Påmelding:

Seneste ordinære påmelding søndag 11.august kl 23.59

For etteranmelding økes prisen til det dobbelte. Dette skjer automatisk i betalings systemet.

Siste etteranmelding er onsdag 14.august kl 17.00

PÅMELDING VIA EQTIMING

NB! INGEN ETTERANMELDING RITTDAGEN.

Premieutdeling skjer umiddelbart etter at hver klasse er ferdig og resultatliste foreligger.

Resultatservice: Resultater legges ut fortløpende på vår hjemmeside www.cknittedal.no eller live på eqtiming.no

Kontaktperson:
Rittleder Tore Øygard, 48998993 eller to-oeyga@online.no

bottom of page